Empresa

L’empresa EPSA té una experiència de més de 25 anys en el món de la construcció, ha executat un gran nombre d’obres a la provincia, ha treballat en obres privades i públiques (ajuntaments, consells comarcals, Diputació...).

La societat té la base principal a Banyoles, on hi ha ubicat el parc de maquinària, les oficines, el taller de manteniment, una planta de formigó, els magatzems, etc. Centralitzant la gestió de les obres i optimitzant els recursos, els quals estan gestionats sota controls de qualitat ambiental.

L’empresa filial encarregada dels àrids i formigons és TEICON, que té la principal instal.lació a Fares, TM de Sant Ferriol, on hi té la planta de tractament d’àrids, una planta de formigó i una planta de reciclatge de runes de la construcció. Teicon gestiona actualment tres àrees mineres que proporcionen la materia primera per a la fàbricació d’àrids amb una reserva garantida per als propers 20 anys.

Qualitat

L’any 2006 l’empresa certificadora BUREAU VERITAS va atorgar a EPSA l’aprovació del sistema de gestió de la qualitat segons la norma UNE ISO:9001, posteriorment a l'any 2014 BUREAU VERITAS va atorgar el certificat de gestió medi ambiental segons la norma ISO14001. També la seva filial TEICON disposa del certificat ISO 9001 així com te implantat el sistema de control de producció de fàbrica, marcatge CE del àrids.

Més informació sobre les plantes i canteres