Obres

Obra civil pública


Sector industrial del Terri

Pressupost (IVA inclòs): 2.145.012,20€Sant Martí de Llémena

Pressupost (IVA inclòs): 1.425.000€Urbanització C/ Sant Martirià

Pressupost (IVA inclòs): 286.804,92€Travessia Besalú

Pressupost (IVA inclòs):Urbanització SB-2 de Besalú

Pressupost (IVA inclòs): 1.797.449,77€Camí de Beuda a Rajolins. Corba de castell de Beuda

Pressupost (IVA inclòs): 61.784,63€UAU4 de Porqueres

Pressupost (IVA inclòs): 182.744,66€Urbanització de les voreres C/St. Andreu (Porqueres)

Pressupost (IVA inclòs): 306.041,91€Urbanització UP9 de Banyoles

Pressupost (IVA inclòs): 3.398.835,60€Arranjament de la zona verda de l'equipament municipal de l'UP9

Pressupost (IVA inclòs): 134.997,37€Urbanització UA8 de Porqueres

Pressupost (IVA inclòs): 198.000€Urbanització UA24b

Pressupost (IVA inclòs): 582.194,72€Arranjament de la zona verda del c/Orient de Banyoles

Pressupost (IVA inclòs): 45.519,93€Zona d'arribada del camp de regates de l'estany per a infraestructures permanents de rem

Pressupost (IVA inclòs): 393.397,23€Parada bus de Banyoles

Pressupost (IVA inclòs): 122.758,70€C/Divina Pastora de Banyoles

Pressupost (IVA inclòs): 208.000€Urbanització del C/Dr. Hysern de Banyoles

Pressupost (IVA inclòs): 129.443,64€C/Girona (Fase 1)

Pressupost (IVA inclòs): 139.207,43€C/Girona (Fase 2)C/Tarragona de Banyoles

Pressupost (IVA inclòs): 128.717,02€Arranjament de la zona verda d'ús esportiu del passeig Mas Riera de Banyoles

Pressupost (IVA inclòs): 24.360€Arranjament de la zona verda de l'entrada Llevant de Banyoles

Pressupost (IVA inclòs): 212.225€Ordenació del nucli de l'esglèsia de Terradelles

Pressupost (IVA inclòs): 75.953,31€Enllumenat i reposició d'asfalt del nucli de Puigpalter de Baix

Pressupost (IVA inclòs): 132.750€Pavimentació i soterrament de serveis del nucli antic (Vilamalla)

Pressupost (IVA inclòs): 1.439.415,83€
Altres tipologies d'obres: