Obres

Obra civil privada


ELERCO: Urbanització de la plaça Rafael Vilarrubias

Pressupost (IVA inclòs): 351.169,66€Urbanització pla parcial UP7 de Banyoles

Pressupost (IVA inclòs): 1.457.141,54€
Altres tipologies d'obres: