Sostenibilitat

Àrees de desenvolupament

Treballem en diverses àrees per millorar el desenvolupament sostenible de la nostra activitat, amb el compromís de mantenir els més alts nivells de seguretat i excel·lència operativa, creant valor per a la societat, els nostres clients i equips de treball.

Medi Ambient

El sistema de gestió de l’empresa en matèria medi ambiental està acreditat per la certificació UNE-EN ISO 14001 que consta l’empresa.

Qualitat

Sistemes de gestió i certificats de qualitat.

Compromís social

EPSA amb la Fundació OSCOBE.

Innovació

Projectes d'innovació i desenvolupament per la millora contínua i sostenible del grup.

Seguretat laboral

Certificació UNE-EN ISO 45001.

keyboard_arrow_up