Projecte per la recuperació del material provinent del fresat asfàltic per la seva reincorporació a les mescles asfàltiques que produeix EPSA. D’aquest projecte ha sortit dos productes comercials; mescla asfàltica S12-R15 (mescla que incorpora in 15% de material fresat) i S12-R20 (mescla que incorpora un 20% de material fresat).

keyboard_arrow_up