Reducció emissions CO²

Reducció emissions CO²

El compromís d’EPSA per la reducció de la petjada de carboni. Empresa adherida al programa:
ACORD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA D ACORDS VOLUNTARIS PER A LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Codi d’adhesió: 2023-A17060898-00

keyboard_arrow_up