Àrids

Grup EPSA-TEICON

EPSA-TEICON consta de canteres pròpies amb una capacitat de producció de 2.500 Tn/dia.

Àrids per formigó:

0/4 – 2/6 – 4/12 – 6/12 – 11/22

Àrids per mescles bituminoses:

0/5 – 2/6 – 4/12 – 11/22 – 20/32

Àrids per capes granulars:

0/20 Tot-ú – 0/20 Tot-ú reciclat

Material granular format per àrid triturar total o parcialment, i d’àrid fi de procedència artificial, de granulometria constant. Disponible en dos calibres diferents.

keyboard_arrow_up