Qualitat

FONAMENTS PER LA SOSTENIBILITAT

Qualitat

La qualitat és un dels principals objectius de desenvolupament del pla estratègic. Per assegurar un creixement responsable i sostenible, EPSA consta des de l’any 2006 EPSA-TEICON està certificada per BUREAU VERITAS pel sistema de gestió de la qualitat segons la norma. EPSA consta de la certificació UNE ISO:9001.

Posteriorment a l’any 2014 BUREAU VERITAS va atorgar el certificat de gestió medi ambiental segons la norma ISO14001 i l’any 2018 ha obtingut també el certificat ISO 45001 en Seguretat i Salut en el Treball.

Pel que fa a les matèries primeres com els àrids per la construcció, TEICON disposa del certificat CE del control de producció en fàbrica, així com també pel formigó produït en central segons RD 163/2019 d’acord a la norma EHE-08, per les seves dues plantes de producció. EPSA disposa també del certificat CE de control de producció de mescles bituminoses de la planta d’asfalt.

Certificacions a descarregar

EPSA

TEICON

Certificat planta Banyoles

Certificat planta Fares

keyboard_arrow_up