Empresa

Grup EPSA-TEICON

Construïnt des de 1973

Un grup amb una experiència de 50 anys en el món de la construcció, executant obres tant del sector públic com privat.

El grup EPSA-TEICON té la seu principal a Banyoles, on hi ha ubicat el parc de maquinària, les oficines, el taller de manteniment, una planta de formigó i els magatzems. EPSA treballa centralitzant la gestió de les obres i optimitzant els recursos, els quals estan gestionats sota controls de gestió, qualitat tècnica i ambiental.

TEICON és l’empresa filial encarregada dels àrids i formigons, que té la principal instal·lació a Fares, al terme municipal de Sant Ferriol, on hi té la planta d’asfalt, una planta de tractament d’àrids, una planta de formigó i una planta de reciclatge de residus de la construcció.

TEICON gestiona actualment sis àrees mineres que proporcionen la matèria primera per a la fabricació d’àrids amb una reserva garantida per als propers 20 anys.

keyboard_arrow_up