Formigó

Grup EPSA-TEICON

Matèries primeres per a la fabricació de formigó i servei de venta i distribució de formigó fabricat a central.

EPSA-TEICON comercialitza tant les matèries primeres com els àrids per la construcció i disposa del certificat CE del control de producció en fàbrica, així com també pel formigó produït en central segons RD 163/2019 d’acord a la norma EHE-08, per les seves dues plantes de producció.

EPSA disposa de dues centrals de fabricació de formigó a Fares i Banyoles amb capacitat de producció de 150 m3/h.

keyboard_arrow_up