Construcció

Grup EPSA-TEICON

Construcció d’infraestructures, edificació industrial i residencial

Al llarg de 50 anys d’experiència, EPSA-TEICON s’ha consolidat com un grup constructor capdavanter i actualment centra la seva activitat constructora en projectes de gran infraestructura, edificació de naus industrials i edificació plurifamiliar residencial.

Serveis:

EPSA té capacitat per donar servei per la cobertura de tot el procés constructiu. Especialitzats en l’edificació industrial i residencial. L’empresa és gestor autoritzat pel tractament i valorització de residus de construcció (codi gestor: E-1158.10) i amb especialitat en projectes d’enderroc de gran envergadura.

Mitjans:

EPSA-TEICON consta de mitjans propis per donar cobertura a tot el procés constructiu amb capacitat per donar servei a tots els projectes d’acord a la seva naturalesa i envergadura.

EPSA-TEICON consta d’un gran parc de camions per a transports de materials, maquinària i transports especials. L’empresa consta d’un ampli parc de maquinària per a treballs especialitzats. Grues i excavadores de gran tonatge.

EPSA s’ha adherit al programa del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya pel programa d’acords voluntaris per la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI). Un dels objectius de l’empresa és l’impuls de la mobilitat sostenible a través de la gestió de la mobilitat i la incorporació de vehicles més eficients.

El sistema de gestió de l’empresa en matèria medi ambiental està acreditat per la certificació UNE-EN ISO 14001 que consta l’empresa.

keyboard_arrow_up